به گزارش خبرنگار «تابناك»، به دنبال كمبود شدید سیلندر گاز در خرمشهر در دو روز گذشته، قیمت گاز و سیلندر گاز به ویژه شركت «ایران گاز» به هر كپسول، سه هزار تومان رسید.

گفتنی است، از نخستین ساعت بامداد امروز (شش صبح) صفوف طولانی مردم در مقابل جایگاه‌های سبدی گاز، در حالی كه سرمای شدیدی در منطقه حاكم است، تشكیل شده است.

مردم در رویارویی با خبرنگار ما با انتقاد از وضع پدید آمده، می‌گویند، چرا باید ابتدایی‌ترین مسائل گریبانگیر آنها شود.
آنها همچنین با مخاطب قرار دادن رئیس‌جمهور از حضور نیافتن او در خرمشهر به خاطر تحقق نیافتن وعده‌هایش به شدت انتقاد كردند.

از سوی دیگر، دستفروشان گاز و سیلندر گاز در خرمشهر، با بیان این‌كه سیلندر گاز را بین دو یا سه هزار تومان در چند روز گذشته به فروش رسانده‌اند، می‌گویند كه حتی برای آنان نیز این قیمت صرف نمی‌كند.

مسئول جایگاه سبدی گاز خرمشهر درباره كمبود گاز در خرمشهر می‌گوید: كمبود گاز به دلیل خرابی دستگاه‌های شركت ایران گاز در آبادان است.
وی ادامه داد: از ساعت یازده امروز، چند كامیونت سیلندر گاز برای ما جهت توزیع آورده‌اند.

همچنین از خرمشهر خبر می‌رسد، برخی از نقاط این شهر، امروز بیش از پنج ساعت قطعی برق داشته‌اند. این در حالی است كه قطعی برق باعث می‌شود مردم نتوانند از بخاری‌های برقی استفاده كنند.